+381 (0)11 3441-978 labodijagnostika@gmail.com

Usluge Labodijagnostike

USLUGA UZORKOVANJA NA TERENU

Poliklinika Labodijagnostika vam nudi mogućnost uzorkovanja i preuzimanja uzoraka, kao i donošenja rezultata na željenu adresu

Za pacijente u okolini Dubljanske ulice usluga uzorkovanja na terenu je besplatna, a za ostale lokacije cena dolaska na teren je usklađena sa udaljenošću od poliklinike

Preporuka je zakazivanje dan ranije na broj telefona 3441-608 ili 3441-978

USLUGA DIJETNE PODRŠKE PACIJENTIMA OBOLELIM OD MALIGNIH TUMORA

Pored laboratorijskih analiza, naš stručni tim predvođen prof. dr Goranom Belojevićem pruža usluge iz oblasti dijetetskih režima i formiranje personalizovanih programa ishrane sa jedinstvenim specijalnim programom za obolele od malignih tumora

Ova naučno zasnovana dijetna podrška pacijentima, uz onkološku terapiju omogućava da se uspešnije bore protiv ove opake bolesti.Individualni plan ishrane podiže odbrambene sposobnosti organizma

USLUGA PLAĆANJA

U poliklinici Labodijagnostika vaše usluge možete platiti gotovinom i karticom.

Postoji mogućnost plaćanja preko osiguravajućih kuća : Delta i UNIQA osiguranja

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je bakterijaska vrsta koja se primarno povezuje sa oboljenjima želuca i duodenuma, ali se dovodi i u vezu sa alergijskim manifestacijama, kao i sa nastankom ateroskleroznih promena u krvnim sudovima. Sve češće se govori o displazijama i neoplazmama, koje nastaju kao posledica hronične inflamacije ovom bakterijom.

U cilju dijagnoze infekcija koje ozaziva H. pylori, razvijene su brojne dijagnostičke procedure koje se mogu podeliti na invazivne i neinvazivne.

INVAZIVNE METODE:

Kao uzorak koriste bioptat želuca dobijen gastroskopijom.

KULTURA BIOPTATA : Jedina metoda ( ZLATNI STANDARD u bakteriologiji ) kojom se izoluje i potpuno identifikuje bakterija i koja daje mogućnost izrade antibiograma. Antibiogramom se dobija informacija o osetljivosti, odnosno rezistenciji bakterije na određene antibiotike. Izrada antibiograma ima poseban značaj u terapiji uporne inflamacije, koja nije dala rezultate primenom standardnih protokola.Ova metoda je od velike koristi u lečenju infekcije H. pylori i lekaru i pacijentu .

Uzorak ( bioptat ) zahteva transport u posebnim transportnim medijumima ( medijum se dobija u našoj laboratoriji ).

BRZI UREAZA TEST: Izvode ga lekari tokom gastroskopije, rezultati se očitavaju brzo, ali je značajan % lažno pozitivnih rezultata.

PATOHISTOLOGIJA: Daje informacije o prisustvu bakterija na sluznici želuca,kao i znakove zapaljenske reakcije , ali je rezultat subjektivan i zavisi od vizuelne opservacije obojenih preparata bez potvrde da je u pitanju H. pylori bez mogućnosti testiranja osetljivosti

NEINVAZIVNE METODE:

UREAZA (IZDISAJNI )TEST : : Visoko senzitivan i specifičan, a bezbedan i lako dostupan za pacijente. Detektuje nivo CO2 u izdahnutom vazduhu, koji je produkt razgradnje uree, dejstvom enzima ureaze H. pylori.

Kao obeleživači u testu, koriste se “ hladni “ ugljenikovi izotopi C13 i C14 ( koji su bezbedni, nisu radioaktivni ), tako da je test moguće izvoditi i u trudnoći i kod dece. Efikasan je za praćenje terapije i eradikacije bakterije.

Test zahteva određenu pripremu ( kontaktirati laboratoriju za pravilno uputstvo)

DETEKCIJA “FEKALNOG ANTIGENA “ H.pylori : Brzi, komercijalni kvalitativni test. Detektuje prisustvo antigen H. pylori u fecesu, na principu EIA. Može poslužiti kao preliminaran test za postavljanje dijagnoze , ali ne i za kontrolu terapije i ishoda lečenja

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA ( ELISA TEST ): Detektuje prisustvo specifičnih antitela, klase IgA i IgG na antigene H. pylori Ima dobru senzitivnost i specifičnost i omogućava postavljanje dijagnoze primarne infekcije. Ne može se koristiti za kontrolu eradikacije bakterije nakon završene terapije.