+381 (0)11 3441-978 labodijagnostika@gmail.com

Patohistološke analize

Patohistološke analize

Naziv Cena
Papanicolau 770,00
Citološki uzorci 1550,00
Imunocitohemijska dijagnostika Chlamidiae 950,00
Uzorci dobijeni endoskopskim, incizionim i perkutanim aspiracionim biopsijama (jedan isečak - jedan kalup) 3300,00
Biopsija tumora kože bez odredjivanja granica 3650,00
Biopsija tumora kože sa odredjivanjem granica 3950,00
Trepano biopsija kostne srži sa dekalcinacijom 4750,00
Kiretmani 3650,00
Konizati 4750,00
Transuretralne resekcije prostate 4400,00
Benigni tumori, holecistektomija i sl. 4750,00
Operativni materijal 11550,00
Ex tempore dijagnostika 15850,00
Revizija patohistološkog nalaza 5700,00
Imunohistohemijska obrada (jedno antitelo) 3685,00
Imunohistohemijska obrada i analiza limfoproliferativnih, mijeloproliferativnih bolesti i metastaza nepoznatog porekla (5 do 10 antitela) 19800,00
Imunohistohemijska obrada i analiza limfoproliferatvnih, mijeloproliferativnih bolesti i metastaza nepoznatog porekla (preko 10 antitela) 24200,00