+381 (0)11 3441-978 labodijagnostika@gmail.com

Kontrola sterilnosti

KONTROLA STERILNOSTI

Naziv Cena
Bris radnih površina 530,00
Kontrola sterilnosti vazduha 510,00
Sterilnost instrumenata i dr.materijala 550,00
Kontrola suvog sterilizatora (biološka) 1450,00
Kontrola autoklava (biološka) 1450,00
Pisanje izveštaja sa grafičkom obradom i mišljenjem 5990,00