+381 (0)11 3441-978 labodijagnostika@gmail.com

Info

Poliklinika Labodijagnostika ima otvoren konkurs za sledeću poziciju:

Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehinčar sa iskustvom, SSS/VS.

Laboratorijski tehničar sa licencom za rad u medicinskoj laboratoriji.

Višegodišnje iskustvo na poslovima:

  1. Uzimanje uzroka
  2. Biohemijskog pregleda urina
  3. Određivanje krvne slike i leukocitarne formule

Spremnost na samostalan rad i odgovornost.

Laboratorijski tehničar bez iskustva

SSS/VS. laboratorijski tehničar sa ili bez licence za rad u medicinskoj laboratoriji.

Spremnost za učenje i timski rad.Vaš CV pošaljite na mail: labodijagnostika@gmail.com